Visie

Een in liefde, hart en strewe is ons huisgesin van God en ligdraers in die wêreld.

Hierdie visie som dit waarvoor ons gemeente staan op. Ons wil graag vir gelowiges ‘n tuiste wees, waar elkeen welkom is. Elke gelowige moet sy geloof binne en buite die gemeente kan uitleef met die wete dat die gemeente as huisgesin hom of haar altyd sal ondersteun en liefhê. Ons fokus kan egter nie net om ons self draai nie, dit is immers nie hoekom God ons hier geplaas het nie. Ons het ‘n opdrag as Sy dissipels ontvang om Sy lig in ‘n donker wêreld uit te dra.