Bankbesonderhede

NG Kerk Harrismith

ABSA (Harrismith)

632005

910580019

Verwysing : Doel van betaling & van/wyk.